Organik Gübre / Zirai Ürünler

Organik Gübre

BIOGÜNEŞ

BIOGÜNEŞ yüksek düzeyde N-P-K ve doğal humus içeren ideal bir organik gübredir. Bünyesindeki besin maddelerini dengeli bir şekilde bitkiye vererek bitkinin maksimum seviyede beslenmesini sağlar, besin maddelerinin yıkanarak ve fikse olarak kaybolmasını önler. Bu özellik, toprak yapısının bozulmamasını sağladığı gibi yeraltı sularının da kirlenmesini önler.

BIOGÜNEŞ toprağınızia birlikte çevreyi koruyan, doğa dostu bir organik gübredir.

Neden BIOGÜNEŞ ?

Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı, verimi arttırmanın yanında, toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum ne yazık ki toprağın çoraklaşması nı hızlandırmaktadır. Toprakta su ve oksijeni tutan, besin maddelerini absorbe eden, mikro organizma faaliyetini hızlandıran en önemli etken organik maddelerdir. Organik maddeler; hayvansal, bitkisel ve humus esaslı kaynaklardır. Hayvansal ve bitkiselorganik maddeler kısa ömürlü (azami 8 ay) ve tuz konsantrasyonlarının yüksek olması sebebi ile kalıcı ve uygun değildir.Doğal humuslar ise uzun ömürlü organik maddeler olup katyon değişim kapasitelerinin bütün organik gübrelerden daha yüksek olması sebebi ile besin maddelerini en yüksek düzeyde absorbe ederek bitkiye yavaş yavaş ve uzun zamanda verirler.

Humus: Bitkisel maddelerin binlerce yıl toprak altında ayrışması ile doğalolarak oluşan (Leonardit esaslı) ideal bir organik gübredir. Içerdiği hümik fulvik ve ulmik asitler ile toprağın tekstür ve"strüktürünü düzenleyip bitkide vegatatif gelişmeyi teşvik eder.

BIOGÜNEŞ

12 + 12 + 12 + HUMUS

BIOGÜNEŞ12-12-12 Organo-Mineral gübresi bitkilerin besin gereksinimlerini içerdiği Makro ve Mikro elementlerle karşılarken, toprak ihtiyaçlarını da yine bünyesindeki %20 oranındaki organik madde (humus) ile gidermektedir. Böylece hem toprak yapısı düzelmekte hem de besin maddeleri dengeli bir şekilde bitkilere verilmektedir.

Tek başına uzun yıllar kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta ve dolayısıyla üretimde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı hedefleyen BIOGÜNEŞ gübresinin en önemli özellikleri şöyledir:

• Tuzluluğu önleyerek çoraklığın önüne geçer.

• Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi arttırarak besinlerin bitki tarafından tamamının ve dengeli alımını sağlar.

• Besin maddelerini bünyesinde bulunan humus tarafından toprakta tutarak gübre tasarrufu sağlar.

Humus:

Hayvansal ve bitkisel maddelerin binlerce yıl toprak altında ayrışması ile oluşan (Leonardit esaslı) ideal uzun ömürlü bir organik gübredir. Içerdiği humik ve fülvik asitler ile toprağın yapısını düzenleyip bitki gelişimini teşvik eder.