Zirai İlaç / Zirai Ürünler

Zirai İlaç

Nedir ?

Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeleri içeren karışım veya kimyasal maddelere zirai ilaç (pestisit) denir.

Nerden Kullanılır ?

Hastalık, zararlı ve yabancı otları ekonomik zarar eşiği altında tutarak, tarımsal ürünlerin verimli ve kaliteli yetiştirilmesi için kullanılır.

Ekonomik Zarar Eşiği Nedir ?

İlaçlamayla kurtarılacak üründen elde edilecek gelirin ilaçlama maliyetinden fazla olmasıdır.

İlaç Kullanımına Nasıl Karar Verilir?

Problem olan hastalık, zararlı ve yabancı ot teşhis ve tespit edilir. Teşhis ve tespit için teknik kuruluştan yardım alınır. Diğer yöntemler (Kültürel, mekanik,biyolojik) yetersiz ise kullanılır.

Unutma! İlaçlama Son Çaredir.
İlaç Kullanımı gerekli ise;

İLACI SEÇERKEN:

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları, İmal tarihi, seri numarası, ruhsat tarihi ve Numarası bulunmayan ilaçları satın almayınız.
Ambalajı mutlaka kontrol (Açılmış, harslı, akan olup olmadığı) ediniz.
İlacın uygulama metodu ve maliyetini öğreniniz.

İLACIN HAZIRLANMASI:

İlaç etiketindeki öneri ve uyarılara uyulmalıdır. İlaçlamalarda bulanık ve kirli su kullanmayınız. Uygun dozda ilaçlama yapabilmek için aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Suda eriyen toz ilaçlar bir kap içinde hazırlanmalıdır, sonra depoya konulmalıdır. Su ila karışabilen konsantre ilaçlar ölçüldükten sonra biraz su ile karıştırılarak aletin deposuna konulabilir. Sıvı konsantre ilaçlar da kovada hazırlanmalıdır. İlaçları çıplak el ve kollarınızla karıştırmayınız. İlaçlama aletindeki tıkanıklığı üfleyerek açmayınız.

ZİRAİ İLAÇLARI KULLANILIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

İlaçlar organizmalara ağız, deri, solunum yoluyla girerek etkili olduğundan; İlaçlama anında maske yada tülbent vb. takılmalı, eldiven ve çizme giyilmelidir.
Zirai ilaçlar uygun sıcaklıkta uygulanmalıdır.
İlaçlama sabah erken ve akşam geç saatlerde,sakin havalarda yapılmalıdır.
Meyve ağaçlarında ve diğer kültür bitkilerinin çiçeklenme döneminde kesinlikle ilaçlama yapılmamalıdır.
Arıcılarla ahenk içinde yapılacak çalışmalar her iki tarafında yararına olacaktır.

İLAÇLARIN DOĞRU KULLANIMI

Öğle sıcaklığında, Yağmurdan önce, Rüzgarlı havalarda ilaç atmayınız
İlaçların tavsiye edildiği dozda ve zamanında kullanınız.
Son İlaçlama ile Hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat ediniz.
Kullandığınız ilaç ambalajlarını:
Açıkta bırakmayınız,
Dere ve sulara atmayınız,
Toprağa gömünüz.

İLAÇLAMADAN SONRA

Sabunlu su ile el ve yüz iyice yıkanmalı, ilaçlama esnasında ve sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kapaklarında aşırı yoğunluk, terleme, kararma ve göz kararması gibi zehirlenme belirtileri görülmesi halinde hemen doktora gidilmelidir.
Artan ilaçlar ve yıkama suları, kullanma süresi dolan veya imha edilmesi istenen ilaçlar akarsu,göller ve su kanallarına boşaltılmamalı, tarım yapılmayan bir yerde açılacak çukura gömülmelidir.
Zirai ilaçlar konsantre halde çok tehlikelidir.
İlaçlar kilitli bir yerde gıda maddelerinde uzakta saklanmalıdır.
Aletlerin bakımları yapılmalıdır.

ZİRAİ İLAÇLAR HATALI KULLANILDIĞINDA;

Çevre kirlenmesi,
Doğal dengenin bozulması,
Bağışıklık sisteminin bozulması,
Daha az etki,
Ürün kayıpları,
Maliyet artışları gibi sonuçlar doğurur.

1.SAĞLIK BOYUTU

Zirai ilaçlar tüm canlılar için zehirlidir.
İlacın en sinsi ve sürekli etkisi tüketilen zirai ürünlerdeki ilaç kalıntısının beslenme yoluyla vücuda alınması sonucu ortaya çıkar.
İlaçların hatalı kullanımı, insanda kanser ve genetik bozukluklara neden olmaktadır.
Zirai ilaçlar öldürücü etkisi yanında karaciğer, böbrek, üreme ve diğer işlevleri durdurabilmekte veya bozabilmektedir.
Kronik zehirlenme; ilacın belirli aralıklarla ve küçük miktarlarda alınması ile ortaya çıkmaktadır.
İlaçlama yapan kişi akut zehirliliği olan ilaçlara karşı koruyucu ve güvenlik önlemlerini alarak kendisi için riski ortadan kaldırabilmekte fakat ürünü zamanından önce topladığında tüketenler için kronik zehirlenmelere sebep olabilmektedir.

2.ÇEVRE KİRLİLİĞİ BOYUTU

Zirai ilaçlar bilinçsizce kullanıldıkları zaman yoğun bir çevre kirliliğine neden olur.
Olumsuz etkisi geniş alanlara yayılır.

3.DOĞAL DENGE BOYUTU

Bir ortamda beraber yaşayan canlıların belli bir düzen içinde yaşamalarına ve beslenmelerine “doğal denge veya biyolojik denge” diyoruz.

Doğal denge nedeniyle hiçbir canlının sayısı diğerini bastıracak ölçüde artmaz.
İlaçlamalar Doğal Dengeyi Bozabilir.
Bu durumda zararlı bazı canlı türleri zamanla çok yaygınlaşabilir.
Bazı hastalık ve zararlı böceklerin çoğalması için zemin hazırlar.

Zirai İlaçları Amaç Dışı Kullanmayınız.

Bitki üzerine atılan ilaçların önemli bir kısmı toprağa düşmektedir. Toprağa düşen ilaçlar yer altı sularına veya buharlaşma ile atmosfere karışmaktadır.
İlaçların bir kısmı uygulandıkları bitkide, toprakta ve su ortamında uzun süre bozulmadan kalabilmekte ve tüm canlıların vücudunda birikmektedir.

İLAÇLARIN ETKİLERİ BAZI İLAÇLAR BİTKİ BÜNYESİNE GEÇEREK, BİTKİ ÖZ SUYU İLE TAŞINIR ve UZUN SÜRELİ ETKİ GÖSTERİRLER. BU TÜR İLAÇLAR SİSTEMİK ETKİLİ İLAÇLARDIR.
SİSTEMİK İLAÇLARIN KULLANILMASINDA ÇOK DİKKATLİ OLUNMALIDIR.

Zirai ilaçların zararlı etkileri çevre ve insan için yavaş yavaş ve uzun süre içinde ortaya çıkabilmektedir.
İlaçlama yapılan yerlerde çiftlik hayvanları, hayvan yemi ve kapları uzaklaştırılmalı veya üzeri kapatılmalıdır.

DİKKAT;

Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyunuz.

DEĞERLİ ÜRETİCİ
TABİATI ZEHİRLEMEK, KENDİMİZİ VE GELECEK NESİLLERİMİZİ YOK ETMEKTİR.

İlaçlamada başarı için:
Uygun ilacı
Yeterli dozda
Uygun aletle
Doğru zamanda
Kullanınız.

İlaç kalıntısı olmayan, sağlıklı, kaliteli ve bereketli ürünle geleceğimiz güvende olsun.